Misyon Vizyon

Misyon

Merkezimizin misyonu, ülkemiz ve dünya turizminin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, turizmle ilgili konularda araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek veya bunların yapılmasını teşvik etmek, yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek, oluşturulan bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezimize başvuran kişi ve kuruluşlara hizmet vermektir.

Vizyon

Yapacağı ve destekleyeceği araştırmalarla ve projelerle  ülkemiz ve dünya turizminin sürdürülebilir gelişmesinde katkı sağlayıcı özelliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendisine başvurulan ve turizm araştırmaları dendiğinde ilk akla gelen saygın ve lider bir turizm araştırma ve uygulama merkezi olmaktır